Het ontstaan van de carnaval in Huijbergen

Carnavalskoorts in 1961, oprichting in 1962 en 1e carnaval in Sanegat

Begonnen als kindercarnaval.

In augustus 1961 kwam de carnavalskoorts ook in Huijbergen.
Op initiatief van Oranjecomité staken een aantal mensen de koppen bij elkaar om een plan uit te werken voor de oprichting van een carnavalsvereniging.Op 22 januari 1962 werd in de raadszaal van het gemeentehuis een bijeenkomst gehouden voor diverse genodigden.
Nadat wethouder L.A. Damen het doel van deze bijeenkomst uiteen had gezet besloot men een comité samen te stellen bestaande uit 5 personen, die zich zouden belasten met de organisatie. Na stemming zag dit comité er als volgt uit: De heer J.J.L. Dietvorst (voorzitter en Prins), de heer J.J. Oosterbosch (secretaris en penningmeester), en de heren C. Vissenberg, S.C Stols en L.A. Damen.
Met de volgende medewerkers ging men verder aan de slag: de heren J.N. van Aert, J. Broossus, P. Buermans, A. de Jong, P. Verhaert, M. Waals, en dames M. Damen, M. Dietvorst-van der Made en M. van Loon.
Van het Oranjecomité ontving de nieuwe vereniging een subsidie van f 150,- om de kinderen een traktatie te kunnen geven.

De naam:

Allereerst moest de carnavalsvereniging een naam hebben. Dit werd: “De Sanegeit”. Bedacht door toenmalige Burgemeester A.P.A.M. van Agtmaal.
De Sanegeit was een geit die vroeger zeer veel in en om Huijbergen gefokt werd. Kenmerkende eigenschappen van het ras werden gevormd door het feit dat zij geen horens op de vrij kleine kop torste en evenmin een sik had. Wel had zij, ter weerszijden van de onderkaak, twee uitgroeisels, die het best omschreven kunnen worden als een soort kwastjes, die het dier een potsierlijk uiterlijk gaven. Bovendien was deze geit het enige dier onder zijn soortgenoten dat T.B.C.-vrije melk gaf.

Vandaar Sanegeit = Gezondheidsgeit.